آکادمی شناختی پیرهانی

شناخت از چند بخش مھم ازجمله تفکر، تحلیل، کنترل گری، تخمین زدن ، حدس زدن و تصمیم گیری تشکیل میشود . درصد قابل توجهی از شناخت تا سن هفده سالگی شکل می گیرد.

در دنیای امروز شناخت و به طور کل علوم شناختی نقش بسیار مھمی در زمینه ھای نظامی، امنیتی، رسانه، دیپلماسی، بانکداری، آموزش و پرورش، صنعت ھواپیمایی وغیره بازی می کند. بدیھی است که کشورھای قدرتمند دنیا از جمله ایالات متحده آمریکا و انگلیس در حال سرمایه گذاری ھای قابل توجھی بر روی علوم شناختی ھستند. به اعتقاد دکتر علی پیرھانی ، علوم شناختی از پیچیده ترین و پر رمز و راز ترین موضوعات آکادمیک جھان است و به ناچار حکومت ھا باید توجه خاصی را به این مھم مبذول نمایند.
شناخت از چند بخش مھم ازجمله تفکر، تحلیل، کنترل گری، تخمین زدن ، حدس زدن و تصمیم گیری تشکیل میشود.درصد قابل توجهی از شناخت تا سن 17 سالگی شکل می گیرد. به همین دلیل، می توان با اجرای دقیق برنامه های شناختی، کمک شایان توجهی به توسعه ی کشور نمود.
تجربه دکترعلی پیرھانی در آکادمی اسپایر قطر (بزرگترین کمپ ورزشی جھان) سبب شد که او بیش از ھمیشه به این موضوع بیندیشد که چرا بعضی از بازیکنان فوتبال در شرایط حساس و سرنوشت ساز بھتر از سایر بازیکنان عمل می کنند؟ چرا بعضی از بازیکنان در ھنگام پاس دادن به ھم تیمی ھایش موفق تر عمل می کنند؟ چرا بعضی از مھاجمان سرشناس دنیا کمتر از ھمتایان خود میدَوند ولی گل ھای بیشتری را در سابقه حرفه ای خود به ثمر رسانده اند؟ طبق تحقیقات و صد ھا ساعت کار پژوھشی، تیم علمی دکتر پیرھانی به این نتیجه رسید که بازیکنانی که از لحاظ شناختی مخصوصا درتحلیل، تصمیم گیری، تخمین و کنترل گری نسبت به بازیکنان دیگر در سطح بالاتری قرار دارند، به مراتب بھتر از آنان عمل می کنند. پس به نظر می رسد که با انجام تمریناتی شناختی و ھدفمند و افزایش سطح شناخت بازیکنان فوتبال می توان کمک شایان توجھی به ایشان نمود .
در حال حاضر پروژه ای تحت عنوان ”پروژه شناختی“ توسط تیم تحقیقاتی مرکز، زیر نظرمستقیم دکتر علی پیرھانی با ھدف ارتقاء سطح شناخت گروه ھا ی سنی و شغل ھای مختلف (دانش آموزان، بازیکنان فوتبال، خلبانان و مھمانداران ھواپیما، دیپلمات ھا، بانکدارھا) طراحی شده است.مدت زمان این پروژه برای گروه ھای سنی و شغلھای مختلف از سه ماه تا یکسال تغییر می کند.شایان ذکر است که به راحتی می توان اثرگذاری تمرینات شناختی بر روی افراد را در مدت سه ماه مشاهده کرد.

یکی از مھمترین جوامع ھدف این پروژه کودکان و دانش آموزان ھستند .متاسفانه باید به این نکته اذعان داشت که به خاطر سیاست ھای اشتباه وزارت آموزش و پرورش و دلایل فرھنگی، دانش آموزان ما با مشکلات جدی شناختی مواجه ھستند و ھمین موضوع سبب نا امیدی بسیاری از والدین شده است. به نظر می رسد که با توجه به ضعف های موجود در این امر و از دست دادن زمان در مهمترین روز های عمر فرزندانمان، این آکادمی می تواند با بهره گیری از یک برنامه شناختی دقیق، مشکلات فرزندان شما را در حیطه آموزش و یادگیری حل کند.

فرم پذیرش

آیا آماده یک سفر مهیج برای شناخت خود هستید؟
تماس با ما
light Pirhani cog
آکادمی
شناختی پیرهانی
تمامی حقوق برای موسسه شناختی پیرهانی محفوظ می باشد

علی پیرهانی

علی پیرهانی خواندن و نوشتن زبان فارسی را در همان سنین خردسالی به همت مادرش که معلم بود فرا گرفت. در آن زمان خانواده ایشان با دیدن علاقه­ ای که فرزندشان به زبان­های خارجی از خود نشان می­داد، یک دیکشنری فرانسه به فارسی اجاره نموده و در اختیار وی­ قرار دادند…

چرا شناخت؟

در دنیای امروز شناخت و به طور کل علوم شناختی نقش بسیار مھمی در زمینه ھای نظامی، رسانه، دیپلماسی، بانکداری، آموزش و پرورش، صنعت ھواپیمایی و پرورش افراد می کند. شناخت از چند بخش مھم ازجمله تفکر، تحلیل، کنترل گری، تخمین زدن ، حدس زدن و تصمیم گیری تشکیل می شود.

لطفا فرم زیر را تکمیل کنید

پس از ثبت اطلاعات، همکاران ما طی 48 آینده با شما تماس خواهند گرفت.