بانکداری

یک بانکدار بیش از هر چیز به تجزیه و تحلیل دقیق ، کنترل گری ، تصمیم گیری درست و منطقی و تخمین زدن نیاز دارد.

تصمیمات برخی از افراد براحتی می تواند زندگی میلیون ها انسان را تحت تاثیر قرار دهد. تصمیمات این افراد میتواند سبب شود که انسان های زیادی یک شبه فقیر یا پولدار شوند. تصمیمات این افراد میتواند ثروت یک کشور را افزایش دهند و یا نابود کنند. بانکدارها و افرادی که تصمیمات مهمی را در زمینه اقتصادی و مالی میگیرند، از این دسته افراد محسوب میشوند. علوم شناختی نقش مهمی را در این تخصص بازی میکند. یک بانکدار بیش از هر چیز به تجزیه و تحلیل دقیق، کنترل گری، تصمیم گیری درست و منطقی و تخمین زدن نیاز دارد.به عنوان مثال اگر یک بانکدار در تجزیه و تحلیل در محاسبات اشتباه کند، ضربه بزرگی به منافع افراد ذینفع وارد می شود. اگر یک بانکدار الان و به موقع نتواند تصمیم درستی اتخاذ کند، در آینده هزینه ی هنگفتی را باید پرداخت کند. تصمیمات دقیق و درست اقتصادیون است که می تواند شرایط رفاه مردم را فراهم کنند.

اهداف دوره

فرم پذیرش

آیا آماده یک سفر مهیج برای شناخت خود هستید؟
تماس با ما
light Pirhani cog
آکادمی
شناختی پیرهانی
تمامی حقوق برای موسسه شناختی پیرهانی محفوظ می باشد

علی پیرهانی

علی پیرهانی خواندن و نوشتن زبان فارسی را در همان سنین خردسالی به همت مادرش که معلم بود فرا گرفت. در آن زمان خانواده ایشان با دیدن علاقه­ ای که فرزندشان به زبان­های خارجی از خود نشان می­داد، یک دیکشنری فرانسه به فارسی اجاره نموده و در اختیار وی­ قرار دادند…

چرا شناخت؟

در دنیای امروز شناخت و به طور کل علوم شناختی نقش بسیار مھمی در زمینه ھای نظامی، رسانه، دیپلماسی، بانکداری، آموزش و پرورش، صنعت ھواپیمایی و پرورش افراد می کند. شناخت از چند بخش مھم ازجمله تفکر، تحلیل، کنترل گری، تخمین زدن ، حدس زدن و تصمیم گیری تشکیل می شود.

لطفا فرم زیر را تکمیل کنید

پس از ثبت اطلاعات، همکاران ما طی 48 آینده با شما تماس خواهند گرفت.